BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Održivija budućnost BMW Grupe

BUDUĆNOST JE ELEKTRIČNA, DIGITALNA I CIRKULARNA.

BUDUĆNOST JE ELEKTRIČNA, DIGITALNA I CIRKULARNA.

  Održivost je jedan od osnovnih ciljeva BMW Grupe i čvrsto je ukorenjena u korporativnoj strategiji. Istovremeno, možemo se osvrnuti na dugu tradiciju kada je reč o pitanju: kako postići dalji napredak u oblasti održivog upravljanja? Deklarisani cilj je sveobuhvatan pristup zasnovan na tri stuba, koji se protežu duž čitavog lanca dodate vrednosti: ekološkog, društvenog, ekonomskog, sa fokusom na cirkularnu ekonomiju. U okviru ove šeme, razvoj električnih vozila je ključni faktor – ali ne i jedini: za BMW Grupu, održivost se proteže od lanca snabdevanja, preko razvoja i proizvodnje, pa do kraja faze upotrebe svih vozila.

  Pročitajte više

  NAŠE OBAVEZE.

  • 01 BMW Grupa se obavezala da će se pridržavati Pariskog sporazuma o klimatskim promenama i pratećeg cilja od 1.5 stepeni Celzijusa prema Pariskom sporazumu o klimatskim promenama.
  • 02 BMW Grupa je sve kratkoročne ciljeve smanjenja CO2-emisija validirala naučno (Inicijativa za naučno utemeljene ciljeve, SBTi) i, osim toga, čak odredila poseban cilj za smanjenje CO2-emisija za lanac snabdevanja, kao jedini proizvođač automobila (kao od februara 2023. godine).
  • 03 Nadalje, BMW Grupa se obavezala da postigne cilj klimatske neutralnosti (SBTi "neto nula").

  OTKRITE NAŠ HOLISTIČKI PRISTUP ODRŽIVOSTI I i5.

  JASNI CILJEVI.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Bočni prikaz parkiranog BMW-a

  2025.

  Nova klasa će postaviti nova merila kada je reč o održivosti.

  Početak proizvodnje u BMW-ovoj iFactory u Debrecinu, Mađarskoj:

  • postrojenje ne koristi fosilne izvore energije za rad
  • kontinuirano proširenje cirkularne ekonomije materijala i energije
  • potpuno električni modeli
  Pročitajte više
  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Čovek u odelu za zaštitu od toplote srebrne boje

  2030.

  Ušteda od 40% CO2 tokom celog životnog ciklusa vozila znači:

  • 20% u lancu snabdevanja
  • 80% u proizvodnji
  • 50% u fazi upotrebe
  • Naime, 2030. godine, potpuno električna BMW i MINI vozila bi trebalo da čine najmanje 50% svih isporuka.
  Pročitajte više
  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Ciljevi za 2050. godinu Muškarac i žena ispred BMW-ovog konceptnog automobila

  Dugoročno

  Jasan cilj BMW Grupe je da postane klimatski neutralan u skladu sa naučno zasnovanim ciljevima (SBTi). Kako bi to osigurala, kompanija je definisala specifične ciljeve i ključne tačke za 2030. godinu.

  Pročitajte više

  ODRŽIVOST JE STALNI DEO STRATEGIJE BMW GRUPE.

  NAŠ SVEOBUHVATNI PRISTUP ZASNOVAN NA TRI STUBA.

  Deklarisani cilj BMW Grupe je da pokrije sve tri dimenzije održivosti: ekološku, društvenu i ekonomsku u celom lancu dodate vrednosti. Ovde ova tri stuba čine okvir za delovanje i zajedno doprinose postavljenim ciljevima. Uz transparentnost naših ciljeva i rezultata, ovaj sveobuhvatan pristup predstavlja temeljnu osnovu za saradnju zasnovanu na poverenju sa našim B2B klijentima.
  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled

  Ekološki aspekti.

  BMW Grupa se oseća dužnom da postigne ciljeve Pariskog sporazuma o klimatskim promenama i smanji emisiju CO2 u celom lancu dodate vrednosti uz poštovanje svih ekoloških smernica. Osnovni elementi su zaštita životne sredine, efikasno upravljanje raspoloživim resursima i dalji razvoj cirkularne ekonomije kao izuzetno ključnog elementa.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Društveni aspekti Osoblje BMW-a ispred zgrade sa šarenim balonima u vazduhu

  Društveni aspekti.

  BMW Grupa sebe vidi kao preduzeće i poslodavca koji neguje društvenu odgovornost prema svojim zaposlenima i društvu. Zbog toga pridaje veliku vrednost zdravlju, raznovrsnosti i mogućnostima razvoja za svoju radnu snagu. Kao globalni igrač, BMW Grupa je podjednako svesna svoje odgovornosti prema društvu.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Ekonomski aspekti Izgled unutrašnjosti BMW-ovih prostorija za proizvodnju i skladištenje

  Ekonomski aspekti.

  BMW Grupa je svesna svog ekonomskog značaja i svoje korporativno upravljanje organizuje u skladu sa odgovornim načelima usmerenim ka povećanju vrednosti poslovanja na održivoj osnovi. Od ključnog značaja je poštovanje smernica, koje smatramo kamenom temeljcem za dugoročni uspeh i koje su čvrsto ugrađene u našu korporativnu kulturu Ovim pristupom želimo da izbegnemo finansijsku štetu i gubitak poverenja od samog početka. Shodno tome, naše rukovanje mogućim rizicima nikada ne gubi iz vida budućnost i posledice po našu kompaniju.

  IZVEŠTAJ BMW GRUPE.

  INTEGRISANI IZVEŠTAJ O TRENUTNOJ STATUS KVO SITUACIJI.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Izveštaj Grupe plava infografika sa BMW-ovim konceptnim automobilom

  BMW Grupa smatra da njena odgovornost leži u održivosti, merljivosti i transparentnosti njenog izveštavanja.
   

  • Od 2020. godine kombinujemo naš godišnji izveštaj sa našim izveštajem o održivosti u cilju izrade jednog integrisanog izveštaja.
  • Naime, 2022. godine, BMW Grupi je dodeljena nagrada za građenje javnog poverenja zbog najboljeg izveštavanja o održivosti među kompanijama DAX 40.
  • Ovaj kombinovani izveštaj nudi precizan pregled naših ciljeva u oblasti održivosti i takođe prikazuje ostvarene godišnje ciljeve.

  BMW OCENE ODRŽIVOSTI.

  BMW GRUPA U ORGANIZACIJAMA KAO ŠTO JE ECOVADIS.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled EcoVadis logo

  BMW Grupa posmatra eksterne ocene kao veoma važan način pružanja objektivnih procena partnerima i kupcima. U principu, mi stoga uvek tražimo da se zahtevi za eksternim izjavama upućuju odeljenju za javno informisanje BMW Grupe i menadžerima ključnih klijenata BMW Grupe kako bi se stekla konačna slika o određenim temama ili pitanjima.

  USLUGE.

  BMW Grupa ima širok spektar instrumenata i usluga za podršku B2B klijentima u postizanju njihovih ciljeva održivosti u kontekstu organizacije svojih vozila na još efikasniji i održiviji način. Alat sa podacima o voznom parku je primer: Ovaj alat nudi veliki broj usluga i pruža različite podatke o vozilima vlasnicima BMW-ovog ili MINI-ovog voznog parka. Podaci o voznom parku se nude u pet modula i pokrivaju više od deset relevantnih slučajeva primene za upravljanje voznim parkom. Oni se kreću od upravljanja kilometražom i ugovorom do statusa vozila i obezbeđivanja GPS pozicija. Dodatno su uključeni servis, održavanje i potrošnja. Od 2023. godine, u ponudu će dodatno biti uključena tri nova opsega usluga koja unapređuju održivost. Podacima se može pristupiti direktno preko veb lokacije ili fleksibilno preko interfejsa (API).

  Pročitajte više

  PODACI O VOZNOM PARKU – NOVE USLUGE U KONTEKSTU ODRŽIVOSTI.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Podaci o voznom parku BMW se kreće putem okružen planinskim pejzažom
  • Procena i transparentnost kada je reč o brojkama CO2 emisije u oceni srazmere vožnje bez emisija za PHEV – potencijalna analiza i preporuka za elektrifikaciju voznog parka.

  BMW-OVA REŠENJA ZA PUNJENJE.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled BMW-ova rešenja za napajanje BMW na stanici za punjenje sa ženom u prvom planu

  Pogodno napajanje na nekoliko stotina hiljada javnih punionica u Evropi električnom energijom koja je 100% zelena. Nudimo i individualna rešenja za punjenje kod kuće i na poslu.

  KLJUČNE TAČKE U OBLASTI ODRŽIVOSTI.

  BMW GRUPA IMA DUGU TRADICIJU KADA JE REČ O ODRŽIVOSTI.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled BMW 1602

  1972.

  BMW 1602 Elektro je predstavljen javnosti kao prvo BMW-ovo vozilo sa električnim pogonom na Olimpijskim igrama u Minhenu.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Ključna tačka 1973. Zelena priroda sa sedištem BMW-a u pozadini

  1973.

  BMW Grupa je prvi proizvođač automobila na svetu koji je imenovao svog službenika za zaštitu životne sredine.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Ključna tačka 2000. Ruka izbliza sa zelenom klicom na zemlji

  2000.

  Održivost postaje osnovni vodeći princip u korporativnoj strategiji BMW Grupe.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Članstvo u Globalnom dogovoru Ujedinjenih Nacija Logo.

  Od 2001.

  Članstvo BMW Grupe u Globalnom dogovoru UN Prvi BMW-ov Izveštaj o održivosti je već objavljen.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled BMW EfficientDynamics silueta zgrada sa suncem na horizontu

  2007.

  Tehnološki razvoj BMW EfficientDynamics i doprinos istog u smanjenju potrošnje goriva ukazuje na put kojim treba krenuti u budućnosti.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Ključna tačka 2009. Parkiran BMW okružen zelenilom

  2009.

  Održivost je postao stalni korporativni cilj BMW Grupe.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Ključna tačka 2011. Srebrne komponente u skladištu

  2011.

  Održivost je sastavni deo procesa nabavke i suštinski kriterijum kupovine.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Ciljevi održivosti 2012. Pogled na proizvodnu lokaciju iz ptičje perspektive

  2012.

  Definisanje deset ciljeva održivosti koje treba postići do 2022. godine.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled BMW i3 Prednji prikaz parkiranog vozila

  2013.

  BMW i3 je predstavljen javnosti kao pionir u oblasti elektromobilnosti.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Od 2014. EcoVadis Logo

  Od 2014.

  Ocena BMW Grupe preko EcoVadis platforme.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Cilj CO2 uštede

  2020.

  Specifikacija ambicioznih ciljeva za smanjenje CO2 u celom lancu dodate vrednosti.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled Fokus na održivost

  Od 2020.

  Održivost je u centru strateške orijentacije BMW Grupe.

  BMW Posebne prodajne ponude Održivost Centar Pregled BMW I Vision Cirkularna Tročetvrtinski prikaz parkiranog vozila

  2021.

  BMW i Vision Circular kao pionir cirkularne ekonomije. Prvi integrisani izveštaj je objavljen za 2020. godinu.

  NAJČEŠĆA PITANJA.

  • Kako je održivost ugrađena u sistem BMW Grupe?
  • Po čemu se BMW Grupa razlikuje od svojih konkurenata po pitanju održivosti?
  • Da li je BMW Grupa član EcoVadis-a? Kako se rangira u međunarodnom poređenju u čitavoj industriji?