OPŠTA PITANJA U VEZI BMW FINANSIRANJA.

Ponude iz BMW Financial Services.

Koje finansijske proizvode vam BMW nudi? Koja je razlika između lizinga, kredita ili BMW Select ponude_ Koje je pravi model za mene? Ovde možete pronaći sve bitne osnovne informacije.

Pročitajte više
 • Da li se lizing isplati kompanijama?

  Da, kao privatni korisnik vi plaćate samo ono što koristite – ali imate na raspolaganju i druge pogodnosti:
  Zaštita od likvidnosti
  Nepostojanje tržišnog rizika
  Poreske olakšice: PDV se kod operativnog lizinga plaća samo na mesečne zakupnine, ali ne i na potpunu cenu vozila.

 • Koje su prednosti finansiranja?

  Kao korisnik BMW Financial Services usluga, imate koristi od činjenice da proizvodi koji su u ponudi su skrojeni prema vašem vozilu i vašim finansijskim mogućnostima i željama. Zbog činjenica da vozilo i finansiranje dolaze iz istog izvora, uvek ćete dobijati prave savete i poštedećete sebe mnogih problema i potrošenog vremena.
  Sa našim pristupačnim cenama i povoljnim uslovima, u sklopu BMW Financial Services ponuda, moćete biti sigurni da ste u dobrim rukama.

 • Razlika između Select i ciljanog kredita?

  Sa BMW ciljanim kreditom imate dve opcije na kraju ugovora: platite ciljanu ratu ili izaberite naknadno finansiranje.
  Sa BMW Select ponudom imate i treću opciju na raspolaganju: možete vratiti vozilo. Kao BMW Select korisnik otkup vozila je zagarantovan kod ovlašćenog zastupnika.

 • Kakva je godišnja kamatna stopa?

  Efektivna godišnja kamatna stopa prilikom finansiranja se izračunava kombinovanjem normalne kamate na kredi sa administrativnim taksama. To predstavlja stvarni trošak (u procentima) kredita za godinu dana.
  Ova informacije nisu pravno obavezujuće; uslovi vašeg ugovora će se smatrati pravno važećim, podložno greškama.

 • Kako da sklopim ugovor o finansiranju?

  Prvo što treba da uradite jeste da izaberete vozilo po vašem izboru. Naši prodajni savetnici će vam u salonu dati sve neophodne informacije u vezi lizing ponude. Nakon toga ćete biti upućeni na finansijskog savetnika iz naše partnerske lizing kompanije koji će vam dati sve potrebne informacije u vezi zahteva za finansiranje, ugovora i ostalih stavki vezanih za buduće finansiranje vašeg BMW automobila.

 • Šta su dodatne usluge?

  Možete izabrati iz serije usluga koje idu uz vaš ugovor – uključujući održavanje vozila, popravke, nove pneumatike.

 • Ugovor je ugovor

  Sa BMW Financial Services uslugama uvek imate potrebnu fleksibilnost. Kao korisnik lizinga, na primer, možete se odlučiti za novo vozilo tokom trajanja ugovora, pod uslovom da ekonomski faktori to dozvole.
  Takođe, možete skratiti ili produžiti trajanje ugovora (promeniti plan otplate), ili možete ranije otplatiti vozilo, uz pravovremeno obaveštenje.
  Ako ste privatni korisnik finansijskog lizinga, BMW Financial Services ponuda vam omogućava da ovo uradite bez dodatnih troškova i penala.

 • Kakvi si ugovorni uslovi za kredit i lizing?

  Možete uzeti novo BMW vozilo putem BMW Financial Services ponuda finansijskog ili operativnog lizinga. Uslovi ugovora će zavisiti od modela i tipa finansiranja. Rok otplate koji vam je na raspolaganju je od 12 do 60 meseci u slučaju finansijskog lizinga, odnosno od 12 do 48 meseci u slučaju operativnog lizinga. Pored novih vozila, možete finansirati i bilo koje BMW polovno vozilo koje prodaje vaš BMW zastupnik putem BMW Financial Services usluga.

 • Šta se dešava na kraju ugovora?

  U zavisnosti od toga za koji vid finansiranja ste se odlučili, finansijski lizing, BMW Select, operativni lizing ili, to će uticati na opcije po isteku ugovora. Kod finansijskog lizinga automatski postajete vlasnik isplatom poslednje lizing rate. Kod BMW Selecta imate opciju da otkupite vozilo, refinansirate preostali dug ili ga ponudite u zamenu “staro za novo” kako bi uzeli novi automobile. Kod operativnog lizinga imate opciju da vozilo otkupite po preostaloj neotplaćenoj vrednosti ili ga vratite i dobijete svoj depozit nazad.