Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3 technical

(4) Domet u skladu sa WLTP ciklusom testiranja, zavisno od odabranog formata gume i nivoa opremljenosti.

(5) Vrednosti u skladu sa BMW merenjima dometa u svakodnevnoj upotrebi sa profilom gradske vožnje, spoljnom temperaturom od 20°, grejanjem/klimom, prethodnom klimatizacijom, u modu vožnje COMFORT. Domet zavisi od različitih faktora, posebno od ličnog stila vožnje, karakteristika trase, spoljne temperature, prethodnog grejanja.

* vrednosti zasnovane na NEDC ciklusu testiranja

Vrednosti potrošnje goriva, emisija CO2 i potrošnje en ergije utvrđene su u skladu sa evropskim propisom (EC) 715/2007 u verziji primenjivoj u vreme tipskog odobrenja. Vrednosti se odnose na vozilo sa osnovnom konfiguracijom u Nemačkoj, a prikazani domet uzima u obzir i dodatnu opremu i različite veličine točkova i guma dostupnih za odabrani model.

Vrenodsti za vozila već su zasnovana na novim WLTP propisima i prevedene natrag u NEDC-ekvivalentne vrednosti kako bi se obezbedilo poređenje između vozila. [Što se ovih vozila tiče, za poreze ili druge nametie koji su povezani sa (makar između ostalog) emisijama CO2, vrednosti CO2 mogu se razlikovati od ovde navedenih]

Specifikacije efikasnosti CO2 utvrđene su u skladu sa Direktivom 1999/94/EC i evropskim propisima u trenutno primenjivoj verziji. Prikazane vrednosti zasnovane su na potrošnji goriva, vrednostima CO2 i potrošnji goriva u skladu sa NEDC ciklusom radi klasifikacije.

Više informacija o zvaničnoj potrošnji goriva i specifičnim emisijama CO2 za nova putnička vozila možete naći u „priručniku za potrošnju goriva, emisije CO2 i potrošnju energije u novim putničkim vozilima“, dostupnom na svim prodajnim mestima i na adresi https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.