Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

I12_TD

Vrednosti potrošnje goriva, emisija CO2 i potrošnje energije koje su ovde prikazane utvrđene su u skladu sa evropskim propisom (EC) 715/2007 u verziji primenjivoj u vreme tipskog odobrenja. Vrednosti se odnose na osnovnu konfiguraciju u Nemačkoj i prikazani raspon uzima u obzir opcionalnu opremu i različite veličine točkova i guma dostupnih na odabranom modelu.

Vrednosti za vozila sa oznakom (3), već se zasnivaju na novim WLTP propisima i prevedene su natrag na ekvivalent u skladu sa NEDC-om kako bi se obezbedilo poređenje vozila. [Što se tih vozila tiče, za poreze i druge dažbine vezane za vozila i zasnovane (makar između ostalog) na emisijama CO2, vrednosti CO2 mogu se razlikovati od onih koje su ovde navedene.]

Specifikacije efikasnosti CO2 utvrđene su u skladu sa Direktivom 1999/94/EC i evropskim propisima u trenutno primenjivoj verziji. Prikazane vrednosti su zasnovane na potrošnji goriva, vrednostima CO2 i potrošnji energije u skladu sa NEDC ciklusom za klasifikaciju.

Više informacija o potrošnji goriva i specifičnim emisijama CO2 za nova putnička vozila možete naći u „priručniku za potrošnju goriva, emisije CO2 i potrošnju energije za nova putnička vozila“, koji je dostupan na svim prodajnim mestima i na adresi https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.