Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G01_at_a_glance

Ovde prikazane vrednosti potrošnje goriva i emisija CO2 utvrđene su u skladu sa Evropskim propisom (EC) 715/2007 u verziji primenjivoj u vreme odobrenja tipa. Vrednosti se odnose na vozilo sa osnovnom konfiguracijom u Nemačkoj, a prikazani opseg uzima u obzir različite veličine odabranih točkova i guma.

Specifikcije efikasnosti CO2 utvrđene su u skladu sa Direktivom 1999/94/EC i Pkw-EnVKV a zasnivaju se na potrošnji goriva i vrednostima CO2 prema NEDC ciklusu za klasifikaciju.

Više informacija o zvaničnoj potrošnji goriva i specifičnim emisijama CO2 za nova putnička vozila možete pronaći u „priručniku za potrošnju goriva, emisije CO2 i potrošnju električne energije za nove putničke automobile“, koji je dostupan na svim prodajnim mestima i na adresi https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.