Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

012

BMW SELECT FINANCING
Finansijski lizing sa otkupnom vrednošću

1,00% kamate

BMW X3 – 555 €

Cena modela: 55.000,00 EUR
Iznos mesečne naknade: 555,00 EUR
Trajanje lizinga 36 meseci
Učešće: 16.643,46 EUR
Iznos finansiranja: 38.356,54 EUR
Otkupna vrednost po isteku finansiranja : 19.250,00 EUR
NKS: 1,00% fiksna
EKS: 12,87% *

Troškovi koji prate lizing ponudu:
PDV na kamatu: 174,69 EUR
Jednokratna naknada za obradu zahteva: 572,92 EUR
PDV 20% na jednokratnu naknadu za obradu zahteva: 114,58 EUR
Naknada za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 42,30 EUR
PDV 20% na naknadu za registraciju u registar Finansijskog lizinga: 8,46 EUR

Prvo plaćanje: 17.556,41 EUR
Iznosi su obračunati u EUR, a plaćaju se po srednjem kursu NBS na dan uplate

* EKS vrednost je sa obračunatim kasko osiguranjem za čitav period finansiranja