Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G1112_CinaviaNotice

Ovaj proizvod koristi Canvia tehnologiju kako bi ograničio korišćenje neovlašćenih kopija određenog komercijalno dostupnog filma i video snimka i njihove mizike. Kada je upotreba zabranjejne kopije detektovana, poruka će biti prikazana i reprodukcija će biti prekinuta.
Ako je reprodukcija ili kopiranje prekinuto i jedan od poruka prikazanih ispod prikazana, sadržaj neovlašćene kopije je zaštićen putem Canvia tehnologije.
Canvia poruka o grešci 1: Reprodukcija zaustavljena. Reprodukovani sadržaj je zaštišćen Canvia® i nije ovlašćen za reprodukciju na ovom uređaju. Radi više informacije, pogledajte http://www.cinavia.com. Poruka o grešci 1.
Canvia poruka o grešci 3: Audio izlaz je privremeno mutiran. Nemojte podešavati jačinu zvuka. Sadržaj koje se pušta je zaštićen Canvia® tehnologijom i nije ovlašćen za reprodukciju na ovom uređaju. Radi više informacije, pogledajte http://www.cinavia.com. Poruka o grešci 3
Više informacija u vezi Canvia tehnologije je dostupno na Canvia korisničkom portali na adresi http://www.cinavia.com. Kako bi zatražili dodatne informacije u vezi Canvia tehnologije putem elektronske pošte, pošaljite pismo sa vašom adresom na: Canvia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.