INTELIGENTAN NAČIN KAO VEĆEM UŽIVANJU U VOŽNJI.

BMW ConnectedDrive sistem za pomoć vozaču u BMW Serije 3 Touring.

Što se više fokusirate na vožnje više ćete uživati u njoj. Zbog toga BMW Serije 3 Touring vas oslobađa dosta obaveza. Sistem za pomoć pri vožnji vas upozorava na opasnostima. Professional navigacioni sistem garantuje da nećete iskusiti neprijatna iznenađena, čak i na nepoznatim putevima. Uz pomoć ostalih sistema pomoći parkiranje je jednostavnije nego ikad pre.

Pročitajte više

POMOĆNIK U VOŽNJI.

Paket Asistenta u vožnji kombinuje sisteme zasnovane na kamerama – Lane Departure Warning (upozorenje na napuštanje kolovozne trake) i kontrolu približavanja i upozorenje na pešake sa lakom funkcijom gradskog kočenja.
 

Lane Departure Warning detektuje oznake kolovoznih traka i upozorava vozača na nenamernu promenu kolovozne trake pri brzinama iznad otprilike 70 km vibracijama u volanu. Upozorenje se ne aktivira ako je promena kolovozne trake namerna, tojest, ako je aktiviran migavac.
 

Dok upozorenje na približavanje sa funkcijom lakog gradskog kočenja detektuje vozila, upozorenje na pešake sa funkcijom lakog gradskog kočenja reaguje na pešake. Ako vozilo ispred vas naglo ukoči, BMW Serije 3 smesta reaguje kada se aktivira upozorenje na približavanje. Sistem funkcioniše u koracima. Najpre se prikazuje simbol upozorenja, onda simbol počinje da trepće i emituje se akustično upozorenje, i konačno se lako koči (kada su brzine ispod 60 km/h). Upozorenje na pešake funkcioniše pri brzinama između 10 i 60 km/h i emituje upozorenje jednog jedinog nivoa u slučaju akutne opasnosti. Ako sistem upozori na mogući sudar, kočnice su simultano podešene za bržu reakciju. U slučaju opasnosti, sistem primenjuje kočnice. Ova funkcija može biti ograničena tamom i maglom.

AKTIVNA KRUZ KONTROLA SA STANI/KRENI FUNKCIJOM.

Aktivna kruz kontrola sa Stani/Kreni funkcijom

AKTIVNA KRUZ KONTROLA SA STANI/KRENI FUNKCIJOM.

Aktivna kruz kontrola sa Stani/Kreni funkcijom, uključujući i kontrolu približavanja sa radarom i funkcijom kočenja nudi veću odobnosti i bezbednost i saobraćajnim gužavama. Sistem održava brzinu koji je vozač podesio, kao i udaljenost od vozila ispred vas. Vozilo kontroliše ubrzanje i kočenje i održava određenu udaljenost od automobila ispred vas, čak i pri sporom saobraćaju. Ako se vaše vozilo približi automobilu ispred vas, ili drugo vozilo se ubaci ispred vas, sistem precizno podešava brzinu kako bi uzeo u obzir vozilo ispred vas. Sistem se može aktivirati pri brzinama do 210 km/h.
Stani/Kreni funkcija ne samo da automatski reguliše brzinu do samog zaustavljanja, već i automatski ponovo ubrzava do željene brzine u ograničenom vremenskom periodu, čim to uslovi u saobraćaju dozvole.
Ako vozilo ispred vas naglo zakoči, vaš BMW automobil odmah reaguje kada se aktivira upozorenje o približavanju. Sistem funkcioniše u fazama. Prvo se prikaže simbol upozorenja, potom simbol počinje da trepti i čuje se zvični signal, na kraju se kočnice naglo aktiviraju.

BMW Heads-Up ekran

BMW HEADS-UP EKRAN.

BMW Heads-up ekran u boji projektuje sve relevantne informacije vezane za vožnju u vidno polje vozača, što znači da vozač može ostati fokusiran na put. Trenutna brzina, instrukcije navigacionog sistema, ograničenje brzine uključujući zabranu preticanja i telefon i lista pesama su prikazani, zajedno sa upozorenjem od sistema za pomoć vozaču.
Simboli koji su projektovani na vetrobran staklo su prikazani u velikoj rezoluciji i boji. Projektova slika izgleda kao da se nalazi 2.3 m ispred vozila. Na taj način kombinacija optimalnog postavljanja omogućava brzo, jednostavno čitanje informacija sa minimalnim odvlačenjem pažnje sa puta.
Jačina osvetljenja projekcije se automatski podešava u skladu sa spoljašnjim uslovima osvetljenja, a takođe se može ručno podesiti u skladu sa vašim potrebama. Osim toga, vozač takođe može izabrati koje informacije želi da prikaže pored trenutne brzine i upozorenja od sistema za pomoć vozaču.

PARKIRANJE.

Inteligentni sistemi za lakše manevrisanje prilikom parkiranja su dostupni kao dodatna oprema za BMW Serije 3 Touring. Korisni sistemi za pomoć kao što je kamera za vožnju unazad, sistem za pomoć pri parkiranju i Surround View sistem povećavaju udobnosti prilikom parkiranja – naročito pri uskim parking mestima i okolnostima kada je preglednost ograničena.

 • Kamera za vožnju unazad

  Kamera za vožnju unazad omogućava vozaču da ima uvid u oblast iza automobila tokom manevrisanja ili parkiranja pomoću kontrolnog ekrana. Kamera za vožnju unazad poboljšava vidljivost prilikom vožnje unazad pri brzinama manjim od 15 km/h, na primer prilikom parkiranja.
  Linije za navođenje i prepreke označene bojom, koje se pojavljuju na kontrolnom ekranu pokazuju vozaču da li je izabrano parking mesto dovoljno veliko za vaš automobil i olakšava vam parkiranje. Kada je volan okrenut do kraja u bilo koju stranu, sistem prikazuje crvene linije za skretanje i zelene linije za navođenje koje se prilagođavaju okretnju volana.
  Kamera za vožnju unazad se automatski isključi nakon deset metara ili kada brzina kretanja pređe 15 km/h. U kombinaciji sa kukom za vuču prikolice kamera za vožnju unazad olakšava prilazak prikolici radi kačenja zahvaljujući partkičnoj funkciji zumiranja.

 • Sistem za pomoć pri parkiranju

  Pomoćnik pri parkiranju olakšava paralelno parkiranje. Bez obzira da li je aktiviran ili nije, sistem meri potencijalna parking mesta-čak i mala parking mesta-dok prolazite pored malom brzinom (35 km/h) na maksimalnoj udaljenosti od 1.5m od reda parkiranih automobila.
  Kada je pronađen dovoljno veliko mesto, vozač jednostavno upali pokazivače pravca i pomoćnik pri parkiranju preuzme upravljanje vozilom, dok vozač upravlja pedalama gasa i kočnica i menjačem. Sistem takođe pruža instrukcije na kontrolnom ekranu i zvučne signale.
  Kada se automobil polako približava prepreci, sistem za pomoć pri parkiranju je automatski aktiviran putem funkcije „Auto PDC“ (Automatska kontrola udaljenost prilikom parkiranja). Poboljšana funkcionalnost sistema uključuje pružanje podrške vozaču prilikom parkiranja na mestima koja su paralelna sa putem. PDC sistem takođe emituje zvučne signale ako se automobil previše približi prepreka sa bilo koje strane.
  Prilikom parkiranja bez sistema za pomoć pri parkiranju, bočno parkiranje koristi dodatne senzore radi nadgledanja oblasti pored vozila i predstavlja prepreke na kontrolnom ekranu. Na taj način vozač može biti opušten i uživati u povećanoj bezbednosti prilikom parkiranja.

 • Surround View sistem

  Surround View sistem uključuje funkcije koje koriste kamere, pogled od gore, sa strane i pozadi. Kamere u spoljašnjim retrovizorima i kamera za vožnju unazad pružaju vidno polje od 270 ° oko vozila.
  Pogled od gore prikazuje oblasti sa bočnih strana vozila radi lakšeg manevrisanja. Pogled sa strane čini navigiranje oblastima sa lošom vidljivosti, kao što su izlazi ili zbunjujuće raskrsnice bezbednijim. Dve digitalne kamere sa leve i desne strane prednje dela vozila snimaju situaciju u saobraćaju ispred vozila. Na taj način je omogućena rana detekcija nadolazećeg saobraćaja kako bi vozač mogao pravilno odreagovati. Funkcija pogleda sa strane se automatski deaktivira kada vozilo pređe 15 km/h. Vozač potom može izabrati da li želi da aktivira kameru za pogled unazad, pogled od gore ili pogled sa strane.
  Kamere se aktiviraju kada ubacite transmisiju u rikverc ili pritistnete PDC ili Side View tastere. Slika snimljene kamerama su prikazane na kontrolnom ekranu.

NAVIGACIONI SISTEM PROFESSIONAL.

Navigacioni sistem Professional donosi moderan dizajn i superiorni raspon usluga: To je jednostavan navigacioni sistem koji se lako koristi i glatko je inkorporisan u BMW, uključujući iDrive operativni koncept i iDrive Touch Controller. Sistem se sastoji od hands-free uređaja sa USB interfejsom i glasovnom kontrolom, Radija BMW Professional sa DVD drajvom, kao i 20 GB memorije za audio datoteke. On takođe olakšava korišćenje informacija o saobraćaju u stvarnom vremenu (RTTI). Ugrađeni 8,8" LCD kolorni prikaz sa podeljenim ekranom (glavni i pomoćni ekran) dizajniran je za optimalnu čitljivost i jasnoću. iDrive Touch kontroler sa tasterima za direktnu kontrolu menija, osam funkcionalnih oznaka i glasovnom kontrolom rad čini intuitivnim tako što dopušta da unesete adresu svog odredišta rukopisom na površini osetljivoj na dodir, preko tastera za direktan pristup i osam tastera za omiljene funkcije, glasovne kontrole ili tačskrina. Šest interaktivnih pločica prikazuju sadržaj uživo. Zahvaljujući trodimenzionalnom prikazu mape koji koristi satelitske slike kao pozadinu za mapu – sa fotorealističnim prikazom odabranih lokacija – navigacija postaje uzbudljiv vizuelni doživljaj.

 • iDrive Touch kontroler

  iDrive Touch kontroler sa tasterima za direktan pristup meniju, osam funkcionalnih tastera i kontrola glasom vam omogućava da unesete adresu vašeg odredišta pisanjem po površini osetljivoj na dodir. Zahvaljujući trodimenzionalnom prikazu mape koja koristi satelitske snimke kao pozadinu mape – sa foto realističnim opisima izabrane oblasti – navigacija postaje uzbudljivo iskustvo.

 • Automatsko ažuriranje mapa

  Ažuriranje mapa je dostupno kod BMW ovlašćenih zastupnika tokom tri godine bez dodatnih nadoknada. Unutar okvira BME ConnectedDrive sistema, unutar izabranih Evropskih zemalja sistem automatski ažurira mape tri godine, četiri puta godišnje.

UPOZORENJE O PROMENI TRAKE.

Upozorenje o promeni trake

UPOZORENJE O PROMENI TRAKE.

Pri brzinama od 20 km/h ili više, sistem upozorenja o promeni trake sa radarom detektuje vozila koja se približavaju vašoj slepoj tački kao i vozila iz susednih traka. Vozač je upozoren o prisustvu vozila unutar kritične zone putem trouglastog simbola na spoljašnjim retrovizorima. Ako, uprkos ovome, vozač naznači svoju namenu da promeni traku tako što aktivira pokazivač pravca, on biva upozoren o opasnoj situaciji putem vibracija na volanu i treptajućim trouglastim simbolom na spoljašnjim retrovizorima.

INFORMACIJE O OGRANIČENJU BRZINE UKLJUČUJUĆI INDIKATOR O ZABRANI PRETICANJA.

Informacije o ograničenju brzine uključujući indikator o zabrani preticanja

INFORMACIJE O OGRANIČENJU BRZINE UKLJUČUJUĆI INDIKATOR O ZABRANI PRETICANJA.

Bezbednost na prvom mestu: Sistem informacija o ograničenju brzine uključujući indikator o zabrani preticanja pokazuje trenutno ograničenje brzine na instrument tabli, kao i informacije o zonama u kojima je zabranjeno preticanje. Ove informacije su prikazane na info ekranu na instrument tabli. Kamera integrisana u retrovizor detektuje relevantne saobraćajne znakove. Kontrolna jedinica potom procesira i prikazuje informacije zajedno sa podacima iz navigacionog sistema. Korišćenjem ostalih funkcija automobila, mogu se prikazati čak i varijabilna ograničenja brzine- ograničenja koja važe samo po uslovima vlažnog kolovoza ili tokom određenog perioda dana.

BMW SELECTIVE BEAM SISTEM.

BMW Selective beam sistem

BMW SELECTIVE BEAM SISTEM.

BMW Selective Beam sistem čini vožnju po noći bezbednijom i udobnijom. Sistem garantuje odličnu vidljivost po mraku, bez zaslepljivanja ostalih vozača. Sistem detektuje ostale korisnike puta i selektivno ih isključuje iz snopa dugih svetala. Domet svetla od 400 m garantuje ranu detekciju rizika i poboljšano direkciono praćenje.