VEROVATNO NAJBOLJI SUVOZAČ.

BMW ConnectedDrive pomoć vozačima u BMW Serije 2 Coupe.

BMW Serije 2 Coupe je već opremljen sa pouzdanim suvozačemu obliku brojnih sistema za pomoć iz BMW ConnectedDrive sistema Oni pružaju podršku vozaču i omogućavaju mu da potpuno uživa u jedinstvenom iskustvu vožnje. Pružaju pravovremeno upozorenje kada je neophodno i pomažu vam pri parkiranju, ili prilikom manevrisanja uz pomoć kamere za vožnju unazad koja služi kao treće oko. BMW Serije 2 Coupe je pouzdan partner koji vam dopušta da se koncentrišete na najvažniju stvar tokom putovanja: put.

Read more

POMOĆNIK PRI VOŽNJI.

Funkcija pomoćnika pri vožnji kombinuje sisteme koji koriste kameru, kao što je sistem za upozorenje o napuštanju trake, kontrola približavanja i upozorenje o pešacima sa funkcijom automatskog kočenja.
Upozorenje o napuštanju trake detektuje saobraćajne linije i upozorava vožača o slučajnoj promeni trake pri brzinama iznad 70 km/h putem vibracija u volanu. Upozorenje nije aktivirano ako je promena trake namerna, tj., ako je pokazivač pravca uključen.
Kontrola približavanja sa funkcijom automatskog kočenja identifikuje vozilo, upozorenje o pešacima sa funkcijom automatskog kočenja prepoznaje pešake. Ako vozilo ispred vas naglo zakoči, vaše BMW vozilo trenutačno reaguje kada je kontrola približavanja aktivirana. Prvo se pojavi simbol upozorenja, koji počinje da trepti u sledećoj fazi a potom se oglasi zvučni signal. Ako posle svega toga vozač i dalje ne reaguje, pri brzinama do 60 km/h sistem počinje samostalno da koči. Pri brzinama od 20-25 km/h, upozorenje o pešacima pomaže u prevenciji nezgoda sa pešacima, a pri brzinama do 60 km/h smanjuje ozbiljnost nezgoda. Ako sistem mora intervenisati, on pripremi kočnice radi brže reakcije i započinje kočenje ako je neophodno. Asistent budnosti nadgleda ponašanje pešaka radi znakova umora. Kada detektuje neke nepravilnosti on predlaže vozaču da napravi pauzu putem upozorenja na kontrolnom ekranu.

iDRIVE TOUCH KONTROLER.

iDrive Touch omogućava lako rukovanje iDrive sistemom jednom rukom. Zahvaljujući dodirnoj površini integrisanoj u kontroler vozač lako može unositi informacije kao što su odredišta navigacionog sistema koristeći ručno unošenje adrese. Takođe se može koristiti radi pristupa i konfigurisanja brojnih funkcija i skrolovanja kroz listu. Rukovanje sistemom je veoma jednostavno i intuitivno (bazirano na čulu dodira). To olakšava vozačev posao, jer minimalno skreće pažnju sa saobraćaja. Sve funkcije kojima rukujete putem kontrolera se mogu videti na kontrolnom ekranu.

INFORMACIJE O OGRANIČENJU BRZINE.

Bezbednost na prvom mestu: Informacije o ograničenju brzine uključuju indikator kada je zabranjeno preticanje koji pokazuje trenutno ograničenje brzine na instrument tabli, kao i informacije o zonama u kojima je zabranjeno preticanje. Takve informacije su predstavljene na informacionom ekranu na instrument tabli. Te informacije su procesirane od strane kontrolne jedinice zajedno sa podacima iz navigacionog sistema. Inkorporiranjem dodatnih funkcija automobila, sistem takođe može izračunati promenljiva ograničenja brzine – na primer po vlažnom kolovozu ili u određenim periodima dana. Ova oprema je dostupna samo u kombinaciji sa Business ili Professional navigacionim sistemom.

POMOĆ PRI PARKIRANJU.

Pomoćnik pri parkiranju olakšava paralelno parkiranje. Bez obzira da li je aktiviran ili nije, sistem meri potencijalna parking mesta-čak i mala parking mesta-dok prolazite pored malom brzinom (35 km/h) na maksimalnoj udaljenosti od 1.5m od reda parkiranih automobila.
Kada je pronađeno dovljno veliko mesto, vozač jednostavno upali pokazivače pravca i pomoćnik pri parkiranju preuzme upravljanje vozilom, dok vozač upravlja pedalama gasa i kočnice i menjačem. Sistem takođe pruža instrukcijena kontrolnom ekranu i zvučne signale.
Kada se automobil polako približava prepreci, pomoćnik pri parkiranju se automatski aktivira putem funkcije „Auto PDC“ (automatska kontrola udaljenosti pri parkiranju). Poboljšava funkcionalnost sistema uključuje podršku vozaču prilikom parkiranja na mestima koja su paralelna sa putom. PDC takođe emituje zvučni signal upozorenja ako se automobil previše približi prepreci.
Prilikom parkiranja bez sistema za pomoć pri parkiranju, pomoć pri bočnom parkiranju koristi dodatne senzore radi nadgledanja oblasti pored automobila i predstavlja prepreke na kontrolnom ekranu. Na ovaj način vozač može ostati opušten i uživati u većoj bezbednosti prilikom parkiranja.

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD.

Kamera za vožnju unazad vam omogućava da imate uvid u oblast iza automobila na kontrolnom ekranu prilikom manevrisanja i parkiranja. Kamera za vožnju unazad povećava vidljivost prilikom vožnje unazad pri brzinama ispod 20 km/h, na primer prilikom parkiranja.
Interaktivne linije pokazuju da li je izabrano parking mesto dovoljno veliko za vaš automobil i pomažu vozaču tokom parkiranja tako što označi oblasti bojom na kontrolnom ekranu. U kombinaciji sa kukom za vuču kamera za vožnju unazad olakšava prilaz radi kačenja prikolice uz pomoć korisne funkcije zumiranja.